Chi tiết ứng dụng

THÔNG TIN

 • Tên ứng dụng

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ LIM XANH ĐỀN VÀ

 • Tác giả

  IFEE

 • Đơn vị thực hiện

  Viện Sinh thái rừng & Môi trường

 • Ngày sản xuất

  02-08-2019

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ LIM XANH ĐỀN VÀ

Hệ thống quản lý quần thể Lim xanh Đền Và có tên miền http://denva.ifee.edu.vn, không chỉ bao gồm các dữ liệu về hiện trạng như: đặc điểm cơ bản của quần thể, số lượng cây trong quần thể, vị trí phân bố các cây, các chỉ tiêu sinh trưởng của từng cây, đặc điểm sâu bệnh hại,….mà cơ sở dữ liệu còn bao gồm các số liệu về yêu cầu sinh thái của loài, biện pháp kỹ thuật bảo tồn, chăm sóc, biện pháp kỹ thuật quản lý, hình ảnh kèm theo… chi tiết đến từng cây trong quần thể. Cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý quần thể Lim xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Và sẽ cung cấp những thông trên mọi khí cạnh về mặt dữ liệu như nêu ở trên đối với từng cây trong quần thể

Cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý quần thể Lim xanh được xây dựng từ những dữ liệu được xử lý, thống kê và phân tích từ các dữ liệu điều tra và đo đếm trong toàn bộ quá trình nghiên cứu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL được sử dụng để lưu giữ dữ liệu. Kết hợp cùng việc lập trình front-end (giao diện) và back-end (phía máy chủ) sử dụng nền tảng Laravel và thư viện Leaflet về bản đồ giúp người sử dụng có thể nhanh chóng biết được thông tin cụ thể về thực trạng như: vị trí, tình hình sinh trưởng, tình hình sâu bệnh hại, yêu cầu sinh thái và biện pháp bảo tồn, biện pháp quản lý cho từng cây trong quần thể Lim xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Và. Hệ thống cung cấp chức năng thống kê và xuất báo cáo dữ liệu quản lý cho từng cá thể Lim.

Truy cập hệ thống.

Truy cập
Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image