Viện Sinh thái rừng và Môi trường

https://ifee.edu.vn


Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ngày 14/3/2017, Sở KH&CN tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Tiểu ban chuyên ngành thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TỈNH

Ngày 14/3/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Tiểu ban chuyên ngành thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh"Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao làm cơ sở đề xuất mô hình phát triển sinh kế hộ gia đình nông thôn tại hai huyện Na Hang và huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang". Đề tài do Viện Sinh thái rừng và Môi trường chủ trì.

Tiểu ban chuyên ngành đánh giá nghiệm thu gồm các ông/bà sau:

STT

Họ và tên

Thành viên Tiểu ban

Chức trách

trong Tiểu ban

Chức vụ/Đơn vị công tác

1

Đỗ Hồng Thanh

Trưởng tiểu ban

Giám đốc Sở KHCN; Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học tỉnh Tuyên Quang

2

Nguyễn Công Nông

Phó trưởng tiểu ban

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT
tỉnh Tuyên Quang

3

Nguyễn Lệ Hường

Uỷ viên, thư ký

Trưởng phòng QLKH – Sở KHCN tỉnh Tuyên Quang

4

Lê Thị Hà

Phản biện1

Trưởng phòng Sử dụng rừng
– Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Tuyên Quang

5

Phạm Thị Lành

Phản biện 2

Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng – Sở KHCN tỉnh Tuyên Quang

6

Nguyễn Văn Xi

Uỷ viên

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Tuyên Quang

7

Nguyễn Thị Mến

Uỷ viên

Trưởng Phòng Nông nghiệp
huyện Na Hang

8

Nguyễn Văn Sình

Uỷ viên

Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình

9

Hoàng Thị Dung

Uỷ viên

Phó Trưởng Phòng tài chính ngân sách
– Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

TS. Đỗ Hồng Thanh – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh; Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học tỉnh Tuyên Quang; Trưởng tiểu ban chuyên ngành đánh giá cấp tỉnh

Đề tài do Viện Sinh thái rừng và Môi trường chủ trì thực hiện. TS Lã Nguyên Khang, Trưởng Bộ môn công nghệ môi trường làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện trong thời gian từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2017.

TS. Lã Nguyên Khang, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu các thành viên của Tiểu ban chuyên ngành đánh giá đây là một công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu về các giải pháp phát triển sinh kế cho người dân bằng 3 loại cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao là cây trám đen, cây trám trắng và cây sấu.

Qua 3 năm thực hiện, đề tài đã xây dựng được 2 mô hình trồng thử nghiệm ở hai huyện Na Hang và Lâm Bình với tổng diện tích là 3,5 ha. Với nội dung lồng ghép thành công mục tiêu phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn. Đề tài đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và kiến thức của người dân về quản lý và bảo vệ rừng; mở ra hướng phát triển mới, bền vững mang lại nhiều lợi ích cả về kinh tế, xã hội, sinh thái và môi trường.

Với những kết quả đạt được, đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, Tiểu ban chuyên ngành đánh giá xếp loại xuất sắc.

Nguồn tin: Viện Sinh Thái rừng và môi trường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây