Viện Sinh thái rừng và Môi trường

https://ifee.edu.vn


Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Hà Tĩnh

REDD+ được coi là một trong những sáng kiến quan trọng góp phần quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng thông qua các hoạt động bảo vệ diện tích rừng hiện có, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao độ che phủ và giá trị của rừng, giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược quốc gia về BĐKH và Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.
Hội thảo Chương trình REDD+ tỉnh Hà Tĩnh

Hội thảo Chương trình REDD+ tỉnh Hà Tĩnh

Trong việc tiếp cận sáng kiến và thực thi REDD+, theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 27/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1724/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/7/2013 của Bộ NN&PTNT, Hà Tĩnh được chọn là 1 trong 6 tỉnh thực hiện thí điểm Chương trình hợp tác của Liên Hợp Quốc về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các-bon rừng tại Việt Nam”. Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan liên quan ở Trung ương và các tỉnh thí điểm để Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc chi trả dựa vào kết quả thực hiện REDD+.
Với sự hỗ trợ của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp - Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II; tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các Hội thảo khởi động Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, tập huấn nâng cao nhận thức cho các bên liên quan ở cấp tỉnh, huyện, xã về REDD+, về mối liên hệ giữa REDD+ và rừng, REDD+ và BĐKH, tập huấn đào tạo nâng cao năng lực mạng lưới truyền thông về REDD+ cho cán bộ cấp tỉnh, hội thảo tăng cường thực thi lâm luật cho chính quyền cấp huyện, xã. Tiến hành rà soát giao đất gắn với giao rừng tại xã Sơn Hồng, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn. Xây dựng và ký kết, thực hiện văn bản thỏa thuận và quy chế phối hợp trong công tác BVR PCCCR giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Nghệ An, Quảng Bình. Xây dựng, đánh giá cơ chế phối hợp kiểm soát khai thác gỗ trái phép, kiểm soát xuất nhập khẩu qua cửa khẩu vùng giáp ranh với hai tỉnh Khammuone và Bolikhamxay nước CHDCND Lào; Kế hoạch hành động REDD+ xã Phú Gia, Hương Trạch (SiRAP) và hoàn thiện bộ máy hoạt động của BQL Chương trình cấp tỉnh. Những hoạt động trên được xem là tiền đề cho tiến trình nâng cao năng lực của tỉnh Hà Tĩnh trong việc đóng góp vào thành công của Chương trình REDD+ trong tương lai. Đặc biệt, với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để tỉnh Hà Tĩnh lồng ghép các hoạt động REDD+ trong xây dựng kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2015 – 2020, Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tỉnh giai đoạn 2015 – 2020, Kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh.
Kế hoạch hành động Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016- 2020 (gọi tắt là Kế hoạch hành động REDD+) được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động REDD+ cấp Quốc gia giai đoạn 2011- 2020. Trên cơ sở, Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch Tổng thể phát triển KTXH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch BV&PTR đã được phê duyệt tại quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 16/01/2009; các đề án, dự án có liên quan, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xây dựng “Kế hoạch Hành động thực hiện REDD+ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020” (PRAP) nhằm xác lập kế hoạch cho các hoạt động lâm nghiệp của tỉnh trong những năm tới, theo hướng giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng.
Tải bài viết đầy đủ tại đây.

Tác giả: Lê Sỹ Doanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây