Ấn phẩm khoa học năm 2014

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Trương Tất Đơ, Vương Văn Quỳnh. Đánh giá dư lượng hóa chất trong rừng trồng  cao su (Hevea brasiliensis) ở vùng Bắc Trung Bộ

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kỳ 2 Tháng 5/2014

Nguyễn Văn Thị, Trần Quang Bảo. Ứng dụng kỹ thuật phân loại ảnh hưởng đối tượng nhằm phân loại trạng thái rừng theo thông tư số 34

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp. Số 2-2014

Lê Sỹ Doanh, Trần Quang Bảo. Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kỳ 1 Tháng 4/2014

Vương Văn Quỳnh, Bùi Văn Năng, Trương Tất Đơ. Xác định các chất hữu cơ dễ bay hơi trong lá cây cao su (Hevea brasiliensis) trồng tại Thạch Thành - Thanh Hóa

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT Số 242/2014

Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo. Nghiên cứu phân vùng ưu tiên và đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình Reed+ ở Điện Biên

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4-2014

Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo. Phân tích đặc điểm và nguyên nhân diễn biến tài nguyên rừng tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2000-2013

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3-2014

Phạm Văn Duẩn, Vũ Thị Thìn. Xác định diện tích rừng bị mất bằng ảnh Google Earth thử nghiệm tại xã Nâm N'Jang huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3-2014

Trương Tất Đơ, Vương Văn Quỳnh. Ảnh hưởng của rừng trồng Cao su (Hevea brasiliensis) đến khả năng xói mòn đất ở vùng Bắc Trung Bộ

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2-2014

Lê Sỹ Doanh, Trần Quang Bảo, Mai Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huy Thuấn. Phân vùng điều kiện lập địa thích hợp cho phát triển cây cao su ở tỉnh Sơn La

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2-2014

Nguyễn Hữu Văn, Giang Trọng Toàn, Bùi Hùng Trịnh. Kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho Tắc kè (Gekko geckko Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi nhốt

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1-2014

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image