Ấn phẩm khoa học năm 2016

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Vũ Tiến Thịnh, Trần Văn Dũng, Giang Trọng Toàn, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Đắc Mạnh, Nguyễn Chí Thành, Kiều Tuyết Nga,Paul Doherty; Ước lượng kích thước quần thể Vượn má vàng (Nomascus gabriellae) phía nam thông qua phương pháp đánh dấu và tái bắt tại Vườn quốc gia Chu Yang Sin, Việt Nam

Bài báo

Tạp chí Asian Primates Journal, Số 6-2016

Lê Xuân Trường, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Thị Mai Dương. Nghiên cứu khối lượng nghìn hạt, phương pháp xử lý hạt giống và chiều cao cây con Sơn Tra (Docynia indica Wall.) trong giai đoạn vườn ươm, xuất xứ Lai Châu và Yên Bái

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tháng 11/2016

Mai Thị Thanh Nhàn, Vũ Đức Quỳnh, Lê Sỹ Doanh. Cháy rừng ở Hà Giang, thực trạng và những giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong cộng đồng

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Tháng 10/2016

Nguyễn Thị Mai Dương, Lã Nguyên Khang, Lê Sỹ Doanh. Kết quả nghiên cứu phân vùng sinh thái cho các loài cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế tại hai huyện Na Hang và Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Tháng 10/2016

Phạm Văn Duẩn, Vũ Thị Thìn. Khả năng xác định trữ lượng rừng bằng ảnh Landsat-8: Trường hợp nghiên cứu tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Đắk Wil - tỉnh Đắk Nông.

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4-2016

Phạm Văn Duẩn, Hoàng Văn Khiên, Vũ Thị Thìn, Phạm Thành Đồng. Ứng dung GIS thử nghiệm phương pháp phân cấp mức độ xung yếu đầu nguồn tại tỉnh Đắk Nông.

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2-2016

Nguyễn Hữu Văn, Phạm Văn Duẩn, Bùi Thanh Tùng, Bùi Hùng Trịnh, Phạm Văn Bút, Bùi Quốc Vương. Giám sát, đánh giá tài nguyên rừng bằng phần mềm Locus trên máy tính bảng, điện thoại thông minh

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2016

Lê Phú Tuấn, Vũ Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thu Phương. Nghiên cứu xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phần hữu cơ sử dụng chế phẩm vi sinh tại xã Phúc Thuận – Phổ Yên – Thái Nguyên

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2016

Nguyễn Văn Thị, Trần Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Hà, Phùng Văn Khoa, Vũ Tiến Thịnh. Ứng dụng Gis và viễn thám trong quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng tại lưu vực thủy điện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2016

Trần Lê Kiều Oanh, Lê Sỹ Doanh, Lã Nguyên Khang, Mai Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Trà. Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố rừng theo nguy cơ cháy tại tỉnh Đắk Lắk

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2016

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image