Ấn phẩm khoa học năm 2019

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Lê Sỹ Doanh, Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Văn Thị. Cháy rừng ở Hà Giang, thực trạng và những giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong cộng đồng

Kỷ yếu

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tháng 3/2019

Nguyễn Văn Thị, Lê Sỹ Doanh, Phạm Văn Duẩn, Trần Xuân Hòa, Nguyễn Văn Tùng, Phạm Quang Dương, Nguyễn Thanh Hoàn, Nguyễn Quốc Phương. Nghiên cứu kết hợp công nghệ thông tin, viễn thám và GIS trong phát hiện mất rừng tại tỉnh Gia Lai

Bài báo

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Số 05 năm 2019

Bùi Thị Minh Nguyệt, Khúc Văn Quý, Lã Nguyên Khang, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Quang Huy. Hiệu quả kinh tế và môi trường của mô hình sử dụng đất Nông lâm kết hợp ở tỉnh Đắc Nông

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 8-2019

Lã Nguyên Khang. Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao làm cơ sở đề xuất mô hình phát triển sinh kế hộ gia đình nông thôn tại huyện Na Hang và huyên Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.

Kỷ yếu

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đinh Văn Tuyến, Bùi Thị Minh Nguyệt, Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo.Thực trạng sản xuất Nông nghiệp trên đất lâm nghiệp ở khu vực Tây Nguyên

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kỳ 1, tháng 7/2019

Phạm Văn Huân. Kỹ thuật trồng cây Thanh Trà

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tháng 11/2019

Trần Lê Kiều Oanh. Kỹ Thuật trồng cây Sa Nhân Tím

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tháng 11/2019

Tran Quang Bao, Nguyen Thi Hue, Le Sy Hoa. Ứng dụng Viễn thám và GIS phát hiện biến động độ che phủ rừng tại xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình từ 1995 đến 2018

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 7-2019

Phạm Văn Duẩn, Lê Sỹ Doanh, Vũ Thị Thìn, Nguyễn Văn Thị, Hoàng Văn Khiên, Phạm Tiến Dũng, Đinh Văn Tuyến. Đánh giá khả năng khai thác ảnh vệ tinh quang học miễn phí phục vụ giám sát lớp phủ mặt đất tại Việt Nam

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3-2019

Phùng Văn Khoa, Nguyễn Quốc Hiệu, Nguyễn Quang Huy. Sử dụng ảnh Landsat 8 Google Earth Engine để phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng khu vực Tây Nguyên: trường hợp ở tỉnh Đắk Nông

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp. Số 5-2019

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image