Ấn phẩm khoa học năm 2023

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Ước tính trữ lượng các bon trên mặt đất rừng ngập mặn từ ảnh Sentinel-1 (SAR) và điều tra thực địa: nghiên cứu điểm tại Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Tập 8, Số 2-2023

Ứng dụng công nghệ địa không gian xác định nguy cơ xói mòn đất trong bối cả nh biến đổi khı́ hậu tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 2-2023

Sử dụng dữ liệu ảnh PLanetscope để ước tính trữ lượng cá c-bon rừng ngập mặn tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

Xây dựng bản đồ lớp phủ rừng ngập mặn dựa vào chỉ số thực vật trên ảnh PLANETSCOPE tại huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

Diễn biến trữ lượng cacbon trong rừng ngập mặn qua các giai đoạn tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Bài báo

Foreco, Số 9-2023

Huỳnh Văn Thích, Lê Phú Tuấn, Vũ Thị Kim Oanh; Ứng dụng công nghệ GIS và mô hı̀nh toán thành lập bản đồ dự báo lớp phủ mặt đất huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai năm 2030

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Tập 12, Số 6-2023

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Công ty cổ phần DAP số 2, Vinachem

Bài báo

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP

Nghiên cứu sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của rừng trồng cao su (Hevea brasiliensis) tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 4-2023

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nước mặt tại làng nghề chế biến gỗ xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, tập 12 số 5/2023

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và nâng cao sinh kế cho người dân tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Tập 12, số 4/2023

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image