Ấn phẩm khoa học năm 2023

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Trần Quang Bảo,Nguyễn Trọng Cương, Lê Sỹ Doanh, Lã Nguyên Khang, Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Văn Thị, Đinh Văn Tuyến, Lê Đức Nhật Minh. Kết hợp ảnh vệ tinh Sentinel-2 và Google Earth Engine để xác định diện tích rừng chuyển đổi sang đất nông nghiệp giai đoạn 2016-2021: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2-2023

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image