Công tác Đảng, đoàn thể

Image 12-04-2023

PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NHÓM HỘ DƯƠNG VĂN THÀNH, THÔN ĐỒI MIỄU, XÃ NAM PHƯƠNG TIẾN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2023 – 2030

 Từ năm 1996 đến nay các hộ gồm ông Dương Văn Thành và ông Nguyễn Văn Kình được giao trồng và chăm sóc rừng theo hợp đồng của các chương trình dự án 327 và 661. Để đảm bảo hiệu quả quản lỷ bảo vệ v...

Image 04-04-2023

Đại hội Công đoàn Viện Sinh thái rừng và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Đại hội Công đoàn Viện Sinh thái rừng và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tổ chức trang trọng tại phòng họp E nhà A3 – Trường Đại học Lâm nghiệp. Về dự ...

Image 27-02-2020

Đại hội Chi bộ Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Sáng ngày 26/2/2020, Đại hộiChi bộ Viện Sinh thái rừng và Môi trường Nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã được tổ chức tại phòng họp E, Nhà A3, trường Đại học Lâm nghiệp. Thành phần tham dự Đại hội gồm có PGS. ...

Image 27-12-2019

Hội nghị cán bộ viên chức Viện Sinh thái rừng và Môi trường cuối năm 2019

 Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo kiểm điểm đánh giá kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Viện Sinh thái rừng và...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image