Hoạt động KHCN

Image 10-04-2024

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN ỨNG DỤNG SMART – BẪY ẢNH

Chương trình tập huấn về ứng dụng SMART – Bẫy ảnh diễn ra từ ngày 05-10/4/2024 tại phòng 101, Viện Sinh thái rừng và môi trường giúp cán bộ, nhân viên nắm bắt được các ứng dụng, các hướng tiếp cận ...

Image 19-08-2023

Xây dựng phương pháp đo đếm và tính toán trữ lượng các-bon rừng ngập mặn tại 28 tỉnh ven biển Việt Nam

UNDP Việt Nam hợp tác cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BNNPTNT) và các tỉnh ven biển để phát triển phương pháp đo lường tồn kho carbon của rừng ngập mặn - một công cụ quan trọng cho quả...

Image 09-07-2019

Triển khai nhiệm vụ: "Lập Đề án phát triển rừng bền vững bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2025"

Phát triển lâm nghiệp bền vững nhằm góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết của tỉnh Đắk Nôngđến năm 2020 tăng độ che phủ rừng trên địa bàn đạt 42%. Đây cũng là nhiệm vụ "Chương trình mục tiêu ...

Image 29-05-2019

Phục hồi rừng trên đất lâm nghiệp đang sản xuất cây nông nghiệp, cây công nghiệp bằng giải pháp lâm nông kết hợp, giai đoạn 2018 -2020

Lâm Đồng nằm trong khu vực Tây Nguyên có độ che phủ rừng còn khá lớn trong cả nước. Tuy nhiên, Lâm Đồng cùng các tỉnh Tây Nguyên chịu nhiều áp lực về biến động tài nguyên rừng do tác động gây mất r...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image