Hoạt động KHCN

Image 08-08-2017

Điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La

Năm 2016, tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc thực hiện điều tra, kiểm kê rừnggiai đoạn 2013-2016. Từ đóđã xác lập được hệ thống hồ sơ quản lý rừng chi tiết đến từng lô rừng của từng chủ rừng và...

Image 08-08-2017

Hoàn thành nhiệm vụ: Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững công ty TNHH MTV lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A

Quản lý rừng bền vững (QLRBV) đã trở thành một nguyên tắc bắt buộc đối với với quản lý kinh doanh rừng đồng thời cũng là một tiêu chuẩn mà quản lý và kinh doanh rừng phải đạt tới. Quản lý rừng bền ...

Image 24-07-2017

Xác định diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (năm 2016)

Việc thực hiện dự án "Xác định diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng" năm 2012-2015 đã mang lại nhữn...

Image 24-07-2017

Điều tra, khảo sát để xây dựng bản đồ các điểm dễ xảy ra cháy rừng của các xã vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện Ba Vì

Huyện Ba Vì được coi như " lá phổi xanh" điều hoà khí hậu của Thủ đô và góp phần quan trọng trong PHBVMT và phát triển du lịch của thành phố. Huyện hiện có 10.800 ha ha rừng và đất lâm nghiệp, chiế...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image