Phần mềm

Image 23-04-2019

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên sinh vật rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khu hệ động, thực vật trong các hệ sinh thái đặc trưng của Hà Nội khá phong phú và đa dạng. Việc quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật là hết sức cần thiết nhằm quản lý, bảo tồn ...

Image 07-12-2018

Phần mềm Quản lý dữ liệu giao, khoán, cho thuê rừng và ĐLN

Yêu cầu hệ thống: - Hệ điều hành Windows; - MapInfo 10.5 hoặc cao hơn (Chỉ chạy tốt trong môi trường MapInfo Professional 32 Bit); - Microsoft Excel 2010 hoặc cao hơn (Hoạt động tốt hơn với Exce...

Image 08-04-2018

Phần mềm chi trả DVMTR

Phiên bản hiện tại 3.6.8 - Cập nhật chức năng xuất biểu chủ rừng nhóm 2; Phiên bản 3.6.4 - Bỏ chức năng tính lại diện tích khi cập nhật hệ số K; Phiên bản 3.6.3 - Sửa độ rộng trường thuad tron...

Image 09-12-2017

Phần mềm VmapperG

Phần mềm VmapperG được thiết kế để tích hợp với phần mềm Mapinfo với các chức năng nổi bật sau: - Tô màu bản đồ - Tách bản đồ - Ghép bản đồ - Tạo lưới - Điền số hiệu lô - Tạo nhãn - Trích lư...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image