Phần mềm

Image 28-05-2020

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh "Xây dựng phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ảnh vệ tinh theo thời gian thực"

Từngày 15 tháng 12 năm 2018,Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã chủ trì thực hiện đề tài khoa học"Xây dựng phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ảnh vệ tinh theo thời...

Image 14-06-2019

Phóng sự rừng ven biển Việt Nam

Rừng ven biển, đặc biệt là rừng ngập mặn có vai trò hết sức quan trọng đối với việc phòng hộ và đời sống nhân dân vùng ven biển – nơi được coi là vùng dễ bị tổn thương nhất trước những tác động của...

Image 04-05-2019

Điều tra, đánh giá hiện trạng kinh doanh, sản xuất, quản lý các CSKD CBG, SXGLN trên địa bàn TP Hà Nội để xây dựng CSDL và phần mềm quản lý trực tuyến đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát của CCKL Hà Nội

Trên địa bàn Hà Nội có nhiều làng nghề truyền thống làm đồ mộc gia dụng, trạm khắc, đồ mỹ nghệ sử dụng nguyên liệu từ gỗ và lâm sản, với hàng nghìn cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, khối lượng gỗ...

Image 23-04-2019

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên sinh vật rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khu hệ động, thực vật trong các hệ sinh thái đặc trưng của Hà Nội khá phong phú và đa dạng. Việc quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật là hết sức cần thiết nhằm quản lý, bảo tồn ...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image