Phần mềm

Image 07-12-2018

Phần mềm Quản lý dữ liệu giao, khoán, cho thuê rừng và ĐLN

Yêu cầu hệ thống: - Hệ điều hành Windows; - MapInfo 10.5 hoặc cao hơn (Chỉ chạy tốt trong môi trường MapInfo Professional 32 Bit); - Microsoft Excel 2010 hoặc cao hơn (Hoạt động tốt hơn với Exce...

Image 08-04-2018

Phần mềm chi trả DVMTR

Phiên bản 3.7 - Cập nhật hiện trạng theo thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT; - Cập nhật chức năng tô màu bản đồ theo quy đồ theo thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT . Phiên bản hiện tại 3.6.8 - Cập nhật chứ...

Image 09-12-2017

Phần mềm VmapperG

Phần mềm VmapperG được thiết kế để tích hợp với phần mềm Mapinfo với các chức năng nổi bật sau: - Tô màu bản đồ - Tách bản đồ - Ghép bản đồ - Tạo lưới - Điền số hiệu lô - Tạo nhãn - Trích lư...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image