Dự án trọng điểm

Image 14-04-2023

KẾT QUẢ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUỒN THU NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

  Thực hiện Quyết định số 2008/QĐ-UBNĐ ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừ...

Image 05-07-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Dương năm 2016

Phương án kiểm kê rừng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2016 được xây dựng dựa theo các văn bảnsau: - Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ...

Image 10-07-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Đồng Nai năm 2016

Phương án kiểm kê rừng tỉnh Đồng Nai năm 2015 - 2016 được thực hiện thao Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án kiểm kê rừng tỉnh Đồng Nai năm...

Image 10-07-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016

Phương án Kiểm kê rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014 – 2016 thực hiện căn cứ theo quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Phương án Kiểm...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image