Dự án trọng điểm

Image 06-09-2017

Kết quả Kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa năm 2015

Nhiệm vụ "tư vấn thực hiện tổng hợp cấp tỉnh và lập hồ sơ quản lý thuộc Phương án kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa" được triển khai thực hiện trên phạm vi 421 xã/phường/thị trấn có rừng và đất trong quy...

Image 13-09-2017

Triển khai thử nghiệm trồng dưa lưới tại Nhà màng Sơn Tây

Năm 2016, Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã đầu tư xây dựng 2 nhà màng tại Sơn Tây (cơ sở 1) và Đồng Nai (cơ sở 2).Hệ thống công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại cơ sở 1 - xã Than...

Image 18-09-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Đắk Lắk năm 2014

 Nhiệm vụ "Tổng hợp kết quả và lập hồ sơ quản lý rừng thuộc Phương án kiểm kê rừng tỉnh Đắk Lắk năm 2014" được triển khai thực hiện trên phạm vi 140 xã/ phường/ thị trấn có rừng và đất trong quy ho...

Image 18-09-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Đắk Nông năm 2014

Nhiệm vụ "Tư vấn hỗ trợ Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng cấp tỉnh Thuộc Phương án: Kiểm kê rừng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013-2014" được triển khai thực hiện trên phạm vi 69 xã/ phường/ thị trấn có rừng và ...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image