Dự án trọng điểm

Image 06-06-2024

NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẾM VÀ TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG CÁC-BON RỪNG NGẬP MẶN TẠI 28 TỈNH VEN BIỂN VIỆT NAM

ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, Việt Nam được xác định có trên 160.000 ha rừng ngập mặn, phân bố trên địa phận 28 tỉnh/Thành phố và tập trung chủ yếu tại các vùng: Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Đông Bắc và Đồng...

Image 25-05-2023

Kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp diện tích nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng đưa vào quy hoạch 03 loại rừng theo quyết định số 3656/qđ-ubnd ngày 27/12/2018 của ubnd tỉnh bình thuận

  Thực hiện Quyết định 1285/QĐ-UBND, ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề cương và dự toán dự án “Đánh giá hiện trạng khu vực thực hiện dự án làm cơ sở xây dựng phương án...

Image 14-05-2023

Đánh giá lại hiện trạng rừng đối với diện tích thuộc trạng thái dt1, dt2 nằm trong quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh bình thuận

      Năm 2015, việc điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển...

Image 16-04-2023

TẬP HUẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ HIỆU CHỈNH BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SINH CẢNH/THẢM THỰC VẬT/SỬ DỤNG ĐẤT- DỰ ÁN SDC RAMSAR

Hiện nay, WWF-Việt Nam đang phối hợp với khu Bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen, Vườn Quốc gia U Minh Thượng và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (3 khu Ramsar) thực hiện dự án “Cải thiện cuộc sống của cộng đồn...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image