Tin tức

Image 03-03-2021

Khóa tập huấn sử dụng QGIS trong lâm nghiệp

Viện Sinh thái rừng và môi trường là đơn vị tham gia thực hiện Dự án thí điểm điều tra kiểm kê rừng tại Hà Tĩnh và Chương trình Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016. Trong qu...

Image 25-09-2020

Hội thảo khởi động xây dựng bản đồ đầu tư cho các xã vùng dự án FMCR Hà Tĩnh

Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển - FMCR thực hiện trên địa bàn 8 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa ...

Image 16-04-2020

Bộ tiêu chuẩn TCVN 12510:2018 “Rừng trồng – rừng phòng hộ ven biển”

Bộ tiêu chuẩn do Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trường đại học Lâm nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Kho...

Image 07-04-2020

Giới thiệu về lập nhiệm vụ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia (QHLNQG) thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

1. TÍNH CẤP THIẾT CẦN PHẢI LẬP NHIỆM VỤ QHLNQG Đối với bất cứ ngành nào, quy hoạch có vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển của ngành. Một quy hoạch hiệu quả sẽ giúp phát triển bền...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image