Tin tức

Image 13-04-2018

Trao đổi học thuật về sử dụng phần mềm FRMS 2.0 trong cập nhật diễn biến rừng

Ngày 12/04/2018, tại Viện Sinh thái rừng và môi trường, buổi Trao đổi học thuật về sử dụng phần mềm FRMS 2.0 trong cập nhật diễn biến rừngđược tổ chức tại phòng họp 101.Thành phần tham gia buổi tập...

Image 19-03-2018

Họp trực tuyến báo cáo dự thảo kết quả rà soát điều chỉnh QH 3 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2025

Thực hiện Quyết định số382/QĐ-UBND ngày 4/02/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, Công văn số1451/UBND-KTN ngày 05...

Image 01-03-2018

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Quản lý rừng bền vững (SFM) và chứng chỉ rừng (FSC)

Buổi "Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Quản lý rừng bền vững (SFM) và chứng chỉ rừng (FSC)" được tổ chức bắt đầu từ14 giờ ngày 26/2/2018 tại phòng họp E - Tòa nhà A3 - Trường Đạ...

Image 30-01-2018

Trao đổi học thuật về quản lý rừng bền vững

Buổi trao đổi học thuậtvề quản lý rừng bền vững được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/01/2018 tại phòng họp E - Tòa nhà A3 - Trường Đại học Lâm nghiệp. Thành phần tham dự gồm có: - Ông Phạm Văn...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image