Tin tức

Image 09-01-2019

Tập huấn: "Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng"

Ngày 27/12/2018, lớp tập huấn:"Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng" được tổ chức tại Hội trường G5 - Trường Đại học Lâm nghiệp.Cơ quan chủ trì làQuỹ Bảo vệ va...

Image 27-12-2018

Hội nghị Cán bộ viên chức Viện Sinh thái rừng và Môi trường năm 2018

Vào hồi8 giờ, ngày 25/12/2018, Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã tổ chức hội nghị cán bộviên chức năm2018tại phòng họp E - nhà A3 - Trường Đại học Lâm nghiệp. Tham dự hộ...

Image 05-11-2018

Triển khai nhiệm vụ: "Cập nhật và điều chỉnh cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng, diễn biến rừng vào bản đồ chi trả DVMTR tỉnh Hòa Bình"

Ngày 22/10/2018, tại Hội trường Hạt Kiểm lâm huyện Đà Bắc, cuộc họp hội nghị cấp huyện diễn ra với đại diện của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình, Chi cục K...

Image 05-11-2018

Khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: "Sử dụng phần mềm QGIS trong xử lý dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng"

Khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: "Sử dụng phần mềm QGIS trong xử lý dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng" được tổ chức vớ...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image