Tin tức

Image 21-10-2015

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý chi trả DVMTR

ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI LƯU VỰC THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN, HÀ TĨNH I. ĐẶT VẤN ĐỀ Rừng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người. Nó không...

Image 20-10-2015

Ước tính giá trị các thông số phân mảnh ảnh hướng đối tượng phù hợp trên phần mềm eConigtion

ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ CÁC THÔNG SỐ PHÂN MẢNH ẢNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP TRÊN PHẦN MỀM ECOGNITION: THỬ NGHIỆM TRÊN ẢNH VỆ TINH SPOT6 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, việc chiết tách thông tin lớp phủ bề mặ...

Image 01-12-2011

Phân tích đặc điểm và nguyên nhân diễn biến tài nguyên rừng Hà Tĩnh

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN RỪNGTỈNH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 1995-2014 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, có tổng diện tích tự nhiên là 599.731 ha, ch...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image