Tin tức

Image 05-11-2018

Khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: "Sử dụng phần mềm QGIS trong xử lý dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng"

Khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: "Sử dụng phần mềm QGIS trong xử lý dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng" được tổ chức vớ...

Image 27-08-2018

Đánh giá quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Ngày 21 - 22/8/2018, tại Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương, cuộc họpđánh giá quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng được diễn ra với các thành phần: - Thành phần đoàn đánh giá từ tổ c...

Image 07-05-2018

Tập huấn nâng cao: “Ứng dụng thiết bị di động thông minh trong việc theo dõi xác minh diện tích rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng” tại Sơn La

Thực hiện kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc kiểm tra, xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 và thực hiện kết luận thanh tra số 2906/...

Image 21-04-2018

Giới thiệu Sổ tay Phân tích không gian trong Lập kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh

Chương trình Hành động Quốc gia về REDD+ (Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 05/04/2017) nêu rõ các tỉnh phải xây dựng Kế hoạch Hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP). Việc ứng dụng phân tích không gian trong quá...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image