Tin tức

Image 27-08-2018

Đánh giá quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Ngày 21 - 22/8/2018, tại Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương, cuộc họpđánh giá quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng được diễn ra với các thành phần: - Thành phần đoàn đánh giá từ tổ c...

Image 07-05-2018

Tập huấn nâng cao: “Ứng dụng thiết bị di động thông minh trong việc theo dõi xác minh diện tích rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng” tại Sơn La

Thực hiện kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc kiểm tra, xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 và thực hiện kết luận thanh tra số 2906/...

Image 21-04-2018

Giới thiệu Sổ tay Phân tích không gian trong Lập kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh

Chương trình Hành động Quốc gia về REDD+ (Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 05/04/2017) nêu rõ các tỉnh phải xây dựng Kế hoạch Hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP). Việc ứng dụng phân tích không gian trong quá...

Image 13-04-2018

Trao đổi học thuật về sử dụng phần mềm FRMS 2.0 trong cập nhật diễn biến rừng

Ngày 12/04/2018, tại Viện Sinh thái rừng và môi trường, buổi Trao đổi học thuật về sử dụng phần mềm FRMS 2.0 trong cập nhật diễn biến rừngđược tổ chức tại phòng họp 101.Thành phần tham gia buổi tập...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image