Tin tức

Image 06-06-2024

NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẾM VÀ TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG CÁC-BON RỪNG NGẬP MẶN TẠI 28 TỈNH VEN BIỂN VIỆT NAM

ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, Việt Nam được xác định có trên 160.000 ha rừng ngập mặn, phân bố trên địa phận 28 tỉnh/Thành phố và tập trung chủ yếu tại các vùng: Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Đông Bắc và Đồng...

Image 12-09-2023

Chứng nhận TCVN ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - Bộ tiêu chuẩn quốc tế được duy trì bởi tổ chức ISO, có mục tiêu trợ giúp các tổ chức xây dựng, áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng...

Image 25-08-2023

Thông báo về địa điểm làm việc của các đơn vị có liên quan trực thuộc Trường

Địa điểm làm việc của các đơn vị có liên quan trực thuộc Trường https://ifee.edu.vn/assets/images/upload/files/CV%20-%20QD/20230818_595%20TB%20Dia%20diem%20lam%20viec%20cua%20cac%20don%20vi%20co...

Image 05-06-2023

Phát hiện, cảnh báo nguy cơ cháy rừng tỉnh Hà Giang

Phát hiện, cảnh báo nguy cơ cháy rừng tỉnh Hà Giang    

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image