Tin tức

Image 06-09-2017

Xác định vị trí mất rừng bằng phương pháp phân tích véc tơ thay đổi đa biến (MCVA) trên tư liệu vệ tinh LANDSAT-8

TÓM TẮT Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 đã xây dựng được một bộ dữ liệu về rừng thống nhất trên toàn quốc, có độ chính xác cao nhất từ trước đến nay. Theo dõi, ...

Image 12-06-2017

Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Sinh thái rừng và Môi trường làm việc với Hội chủ rừng Việt Nam

Ngày 11/06/2017 tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Nhà trường và Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã có buổi gặp mặt, làm việc với Hội chủ rừng Việt Nam. Thành phần Buổi làm việc: - Đại diện ...

Image 24-04-2017

Tập huấn Điều tra rừng trồng và rừng tự nhiên tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh

Thành phần tham gia: Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Đại diện Phòng Kế toán – tài chính Các cán bộ Phòng Kỹ thuật Viện Sinh thái rừng và Môi trường tổ chức tập huấn cho các cán bộ tập ...

Image 24-04-2017

Tập huấn Điều tra rừng trồng và rừng tự nhiên tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm

Thành phần tham gia: Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Đại diện Phòng Kế toán – tài chính Các cán bộ Phòng Kỹ thuật Viện Sinh thái rừng và Môi trường tổ chức tập huấn cho các cán bộ ...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image