Tin tức

Image 19-01-2016

Đánh giá thực hiện luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRONG LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 2004 Lê Sỹ Doanh[1], Nguyễn Thị Tiến[2], Lê Mạnh Thắng[3] TÓM TẮT Luật...

Image 21-10-2015

Lập hồ sơ quản lý rừng bằng VBA

Nghiên cứu lập Hồ sơ quản lý rừng sử dụng công cụ Microsoft Office VBA ĐẶT VẤN ĐỀ Lập hồ sơ quản lý rừng được quy định tại Điều 38, Nghị Định 23/2006/NĐ-CP về thi hành luật bảo vệ và phát triển...

Image 21-10-2015

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý chi trả DVMTR

ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI LƯU VỰC THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN, HÀ TĨNH I. ĐẶT VẤN ĐỀ Rừng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người. Nó không...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image